Úvodní stránka » Informace o škole/GDPR

Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 3/236 ze dne 21. 3. 2013

  • rozhodlo o sloučení organizací Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235 a Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, s účinností od 1. 7. 2013
  • konstatovalo, že organizace Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 68321082, zanikne s  účinností od 1. 7. 2013
  • rozhodlo, že přejímající organizací se stane organizace Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická, Český Těšín, příspěvková organizace, IČ 00577235
  • rozhodlo, že všechen majetek, práva a závazky organizace zanikající přejdou dnem sloučení na organizací přejímající
  • rozhodlo o změně názvu přejímající organizace na Střední odborná škola, Český Těšín, příspěvková organizace od 1. 7. 2013

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České Republiky

Č.j. MSMT – 30848/2013 udělilo dne 6. srpna 2013 Střední odborné škole, Český Těšín, příspěvková organizace čestný název

 

ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, příspěvková organizace

 

Zřizovatel - zastupitelstvo Moravskoslezského kraje ve svém usnesení č. 6/498 ze dne 19. 9. 2013

rozhodlo o změně názvu na Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2014

 


05.07.2018

Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 611/2, 737 01 Český Těšín, IČO: 00577235 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde

Pokud Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

·        požadovat od Albrechtovy střední školy, Český Těšín, příspěvkové organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

·        požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Albrechtovou střední školou, Český Těšín, příspěvkovou organizací;

·        požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Albrechtovou střední školou, Český Těšín, příspěvkovou organizací jsou nepřesné);

·        požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Albrechtovou střední školou, Český Těšín, příspěvkovou organizací, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;

·        vznést námitku proti zpracování osobních údajů Albrechtovou střední školou, Český Těšín, příspěvkovou organizací;

·        požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Albrechtově střední škole, Český Těšín, příspěvkové organizaci

·        podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Albrechtovu střední školu, Český Těšín, příspěvkovou organizaci:

POVĚŘENEC GDPR

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů provádí tým extérních pověřenců společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava.

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je Ing. Jana Měchová, e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz, telefon: 736 218 480

24.05.2018
Moravskoslezský kraj Příspěvková organizace

Albrechtova střední škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

http://www.albrechtovastredni.cz/hotelova.html?ida=217&pp=aktuality_1